Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.

Garantievoorwaarden:

1) Het garantiecontract tussen de koper van de batterij en de verkoper wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden vanaf de verkoopdatum.

2) Tijdens de garantieperiode verbindt de verkoper zich ertoe de geconstateerde gebreken binnen 14 dagen gratis te verhelpen.

3) De eiser is verplicht om een ​​defecte batterij af te leveren bij het servicepunt van de verkoper, samen met de garantiekaart of ander bewijs van het afgesloten verkoopcontract. De verkoper verbindt zich ertoe de onder garantie gerepareerde batterij op eigen kosten terug te sturen.

4) Batterijen hebben een garantiesticker, bij beschadiging vervalt de garantie.

5) Garantiereparatie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de batterij, natuurlijke slijtage van de batterij en mechanische schade veroorzaakt door de fout van de gebruiker. De koper verbindt zich ertoe de batterij te gebruiken in overeenstemming met het batterijgebruiksbeleid dat bij deze garantie is gevoegd.

6) De koper verliest het recht op garantie in geval van ongeautoriseerde reparaties en wijzigingen.

7) Garantiereparaties worden uitgevoerd op het hoofdkantoor van Lupo sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 12, 60-518 Poznań

8) Deze garantie sluit de rechten van de koper met betrekking tot de niet-conformiteit van de goederen met het verkoopcontract niet uit, beperkt of schort deze niet op.

9) In zaken die niet onder deze garantievoorwaarden vallen, zijn de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Downloaden:

De website maakt gebruik van cookies om diensten te verlenen en in overeenstemming met het Privacybeleid .
U kunt de voorwaarden voor het opslaan van of toegang tot cookies in uw browser specificeren.